Rembrandt van Rijn
AchternaamRijn
Tussenvoegsel(s)van
RoepnaamRembrandt
Doop-/artiest of echte naamHarmensz.
Geboortedatum1606-07-15
Sterftedatum1669-10-04
Leeftijd63
SexeMannelijk

Biografie
Rembrandt Harmensz. van Rijn werd op 15 juli 1606 te Leiden geboren als zoon van de molenaar Harmen van Rijn en zijn vrouw Neeltgen van Zuytbrouck. Rembrandt genoot zijn schildersopleiding in Leiden (Jan van Swanenburg) en Amsterdam (Pieter Lastman).

Vanaf ongeveer 1625 werd hij actief als zelfstandig schilder en werkte hij nauw samen met Jan Lievens. In deze eerste jaren als schilder oogstte Rembrandt veel bewondering. Gerard Dou werd in 1628 de eerste leerling van Rembrandt. Vijfendertig jaar lang zou hij leermeester zijn, onder meer een tijd van Govert Flinck en Ferdinand Bol. In zijn Leidse periode vervulde hij verder belangrijke opdrachten voor het Haagse hof van stadhouder Frederik Hendrik.

In 1632 vertrok Rembrandt naar Amsterdam, waarschijnlijk om enkele belangrijke opdrachten te vervullen. Uit dit jaar stamt het beroemde schilderij De anatomische les van dr. Tulp. Twee jaar later, in 1634, trouwde hij het nichtje van de kunsthandelaar Hendrik van Uylenburch, Saskia. Door het huwelijk met de uit Friese aristocratie stammende Saskia werd Rembrandt een vermogend man. Hij was actief als portretschilder en nam daarnaast deel aan de kunsthandel. In 1639 vestigde hij zich in een nieuw huis aan de Jodenbreestraat, het huidige Rembrandthuis. In 1641 werd Titus geboren, de enige van de vier kinderen van Rembrandt en Saskia die in leven bleef.

In 1642 kwam Saskia te overlijden en begon een periode van financiŽle en persoonlijke tegenspoed. Zo raakte Rembrandt in conflict met zijn huishoudster en minnares Geertje Dircx over een volgens Geertje niet nagekomen trouwbelofte. In 1656 waren Rembrandts schulden zo hoog opgelopen, dat hij boedelafstand moest doen. Zijn bezittingen, waaronder zijn huis, werden verkocht. Wel schilderde hij in deze periode De Nachtwacht (1642) en De anatomische les van dr. Joan Deyman (1656). Circa 1649 trok Hendrickje Stoffelsdr. Jaeger bij Rembrandt in als zijn dienstmaagd. Zij werd tevens zijn model en minnares. In 1654 werd hun dochter Cornelia geboren. In 1658 verhuisde het gezin naar de Rozengracht. Samen met Rembrandts zoon Titus stichtte Hendrickje een vennootschap, waarvoor Rembrandt werkte. Op deze manier werd hij beschermd tegen schuldeisers.

Rembrandt stierf niet in grote armoede. Hij kreeg nog verschillende grote opdrachten. Een bekend werk uit Rembrandts late periode is Isaac en Rebekka (ca. 1665), beter bekend als Het Joods bruidje. Hendrickje overleed in 1663 en Titus in 1668. Rembrandt zelf werd op 8 oktober 1669 in de Westerkerk te Amsterdam bijgezet.

Rembrandt van Rijn is bekend geworden als schilder, tekenaar en etser. Hij had een voorliefde voor historische voorstellingen. Hij gebruikte deze voor allegorieŽn, waarin bepaalde eigenschappen of idealen werden uitgedrukt. Bijbelse thema's vormden een belangrijke inspiratiebron, samen met mythologische en klassieke onderwerpen. Verder vervaardigde Rembrandt veel portretten. Met name portretten van de welgestelde burgers, bestuurders en de kring rond de stadhouder leverden geld op. Daarnaast schilderde hij echter veel zelfportretten of portretten van mensen uit zijn directe omgeving. In zijn tekeningen zien we vanaf ca. 1640 steeds vaker topografische landschappen en naturalistische weergaven. Toch staat Rembrandt met name bekend om zijn kunde de menselijke emotionaliteit uit te drukken. Schildertechnisch maakte Rembrandt een duidelijke ontwikkeling door. Naarmate hij ouder werd, werden de kleuren voller en werd de verf dikker aangebracht. Donkere tinten, rood en bruin waren Rembrandts meest gebruikte kleuren.

Al tijdens zijn leven was Rembrandt een gevierd kunstenaar, hoewel niet altijd onomstreden. De financiŽle perikelen en zijn relatie met Hendrickje Stoffels schaadden zijn sociale aanzien. In de achttiende eeuw ebde de bewondering wat weg. In de negentiende eeuw bloeide de waardering voor Rembrandt echter helemaal op, zowel nationaal als internationaal. Ook daarna is men Rembrandt blijven bewonderen.

Terug


Medeleven
troostplek.nl21-08-2019

Sterkte aan alle nabestaanden.